Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλεια

Αν ταξιδεύεις σε μία απο τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία έχεις ιατροφαρμακευτική περίθλαψη από τον ασφαλιστικό σου φορέα στην Ελλάδα. Αρκει να βγάλεις την ευρωπαϊκή…

Read more

Απώλεια ή φθορά αποσκευών

Αν οι αποσκευές που έχεις παραδώσει κατά τον έλεγχο εισιτηρίων χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, μπορεί να δικαιούσαι αποζημίωση από τον αερομεταφορέα μέχρι και 1.220 ευρώ   Για τις χειραποσκευές ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνον αν ήταν…

Read more
1 2